ЖАЛКОО МЕНЕН ЭМГЕКЧИЛ АДАМДЫН 12 АЙЫРМАСЫ

Эмгекчил адам

1. Эмгекчил адам мүмкүнчүлүктөрдү, маселени чечүүнүн жол жобосун издейт.
2. Эмгекчил адам ар дайым кыймыл аракетте, изденүүдө болот.
3. Эмгекчил адам улам бийиктиктерге умтулат.
4. Эмгекчил адам утулат, кайрадат утууга аракет жасайт.
5. Эмгекчил адам өзүнө өзү дем берип турат.
6. Эмгекчил тобекелге салат.
7. Эмгекчил чыдамкай, сабырдуу болот. Ал өз максатына жетүү үчүн узак жол басат.
8. Эмгекчил өзүнө ишенет.
9. Эмгекчил адам бийик максаттарды коюп, максаттарына жетүү үчүн татыктуу жол издейт.
10. Эмгекчил жасаган жумушунан энергия алат, чарчабайт.
11. Эмгекчил адам ушак, терс ойлордон алыс болот, анткени анын маанисиз нерселер менен алектенгенге убакытысы жок болот.
12. Эмгекчил адам бардаштуу жашоодо жашайт, жашоодогу улам жаңы нерсени кабыл алып, алардан ырахат алат.

Жалкоо адам

1. Жалкоо адамдын шылтоосу көп болот.
2. Жалкоо адамдар эч качан өзүн күнөөлөбөйт, алардын ийгиликсиз күндөрүнө ар дайыма айлана чөйрөсүндөгүлөр күнөөлү.
3. Жалкоо адамдар эч качан жарыбайт.
4. Жалкоо адам шылтоо жана улам тоскоолдуктарды издейт.
5. Жалкоонун эртеңи көп.
6. Жалкоо адамдардын максаты жок болот. Болгону алар кыялданышат. Кыял бул максат эмес.
7. Жалкоо адам бардыгы тез эле болуп калса дейт.
8. Жалкоо бөтөндөрдүн болбойт деген сөзүнө ишенет да, аны ар дайым бетине кармайт.
9. Жалкоо ар дайым майда иштер менен алектенет.
10. Жалкоо ийгиликтүү адамдардын ийгилигин көргөндө, ал ийгиликке жеңил жол менен жеткендей кабылдайт.
11. Таанышың же акчаң бар болсо гана иш баштоого болот деп түшүнөт.
12. Жалкоо жакырчылыкта күн өткөрөт, жаңы нерсени оңой менен кабылдабайт.

Сунуш

Эгер сизге жалкоолук мүнөз таандык болсо, тезинен жалкоолугуңуз менен күрөшүңүз.
Жашоо бир келет, аны татыктуу жашоо керек. Сиз 15, 25, 35, 45 жашка кайра кайрылып келбейсиз. Алар кетти! Бүттү! Жок!
Эмнеден корксоңуз ошондон баштаңыз!
Ойлон, ойлон, ойгон!

Асыл ойлор

Жалкоолук – дененин акылсыздыгы, акылсыздык – мээнин жалкоолугу. И. Зейме.
Ишсиздик – балдардын бактысы, карылардын кайгысы. В. Гюго.
Жалкоолук – дененин жана жан дүйнөнүн чыныгы тоңуп,катып калышы. В. Белинский.

Shok.kg

Бөлүшүңүз:

3 мысли о “ЖАЛКОО МЕНЕН ЭМГЕКЧИЛ АДАМДЫН 12 АЙЫРМАСЫ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *