Үй бүлѳлүк казынаны үнѳмдѳѳнүн 10 сыры

Акча – суу. Ооба бул кепти баардык адамдар айтат. Канчалык кѳп акчаӊ болсо, ошончолук эсеби чыгып, бардык нерсе ыктуу болуп акчаӊдын эмне болуп жоголуп кеткени байкалбай калат. Баардык адамдар акчаны үнѳмдѳп урунууну каалашат, бирок ошол үнѳмдѳѳ менен жашоодогу кѳп кызыктуу нерселерден калып жатабыз деп эсептешет. Анда тѳмѳндѳгү акчаны үнѳмдѳѳнүн 10 сыры, сиздин акча үнѳмдѳлсѳ да баштапкы жакшы жашоодон кем кылбай, керек болсо андан да кызыктуу болуусуна кам кѳрѳт. 

 

1. Тегерек стол. Үй бүлѳнүн бардык мүчѳсү тегерек столго отуруп, үй бүлѳлүк казынаны тактоосу зарыл. Кимге, каякка, эмнеге акча керектелиши керек? деген суроонун тегерегинде сүйлѳшүп, үй бүлѳнүн ар бир мүчѳсүнүн муктажыдыктары такталуусу зарыл. Мындай сүйлѳшүү үй бүлѳнүн мүчѳлѳрүнүн ашыкча, болор-болбоско акча короотууларына кийинки жолу жол бербейт. Ар ким ашыкча, пайдасыз каалоолору үчүн уялып, үй бүлѳнүн ар бир мүчѳсү ортого коюлган бир максатка жетүү үчүн аракет кыла баштайт.

2. Кыскартуу. Эгер тамак аштан үнѳмдѳѳ керек болсо, биринчи кезекте ден соолукка зыян алып келүүчү тамак аштарды кыскартуу. Ошондой эле идиш жуучу каражаттарды сатып алууну токтотуу. Себеби идиш жуучу каражат, ден соолукка ѳтѳ зыян, ал рак оорусунун башаты болуп эсептелет.

3. Убакыт. Үйдѳгү кереги жок буюмдардан жана кийимдерден арылуу. Ашыкча кийим сатып алууну токтотуу. Мындай жол менен биринчиден сиз акчаӊызды үнѳмдѳсѳӊүз, экинчиден керексиз буюдарды жыйноого болгон убактыӊызды үнѳмдѳйсүз. Ал нерселерди жыйноодо кетирген нервтин ордуна сиз пайдалуу жакшы нерселерди ойлоносуз, үй бүлѳлүк казынага киреше кирүүчү жакшы иштер менен алектенесиз.

4. Насыя. Насыя алуу менен үй бүлѳлүк казынаны кѳтѳрѳм десеӊиз чоӊ жаӊылыштык кылган болосуз. Насыя тескерсинче үй-бүлѳлүк казынаны тѳмѳндѳтѳт.

5. План. Үй бүлѳлүк казынаны үнѳмдѳѳдѳ сѳзсүз түрдѳѳ пландоо керек. Бул үчүн сиз атайын дептер, ручка дайындап, бул буюмдар менен сизде болгон идеяларды теӊ бѳлүшүп турасыз. Сиз пландаган нерсени сѳзсүз түрдѳ дептер бетине түшүргѳндѳ гана иш жүзүнѳ ашырууга кѳбүрѳѳк далалаттанасыз. Жана жазган планыӊызды бузбоо үчүн ар дайым аракет кылып, ашыкча акча сарптоодон оолак болуп каласыз.

6. Мамиле. Туугандар жана достор менен болгон мамилени үзбѳѳ керек. Аларда кандай жаӊылыктар болуп жатканын сурап, дайыма байланышта болууӊуз зарыл. Мунун үй бүлѳлүк казынаны үнѳмдѳѳдѳ да зарылчылыгы бар. Айрым учурда дүкѳндѳрдѳ кѳп буюм алса, болбосо эки кийим бир кийимдин баасы деген сыяктуу кандайдыр бир пайызга арзандатуулар болуп турат. Ошол маалда, эгер ѳзүӊүзгѳ же балаӊызга бир нерсе алгыӊыз келип жатса, тууганыӊызды же досуӊузду да ал нерсеге кызыктырып, арзандатылган буюмдан биргелешип сатып алыӊыз. Бул учурда сиз да, ѳнѳктѳшүӊүз да акчасын үнѳмдѳгѳн болот. Андыктан бир буюм алуудан мурда арзандатуулар качан болоорун билип, болбосо шаардын ичиндеги арзандатууларга кѳӊүл бѳлүп жүрүӊүз.

7. Комуналдык кызмат. Ай сайын чыгып келүүчү телефондун, лифтин, светтин, суунун, тазалыктын жана башка дагы ушул сыяктууу комуналдык кызматтарга келүүчү акчаларды карыз болбой дайыма учурунда тѳлѳӊүз. Себеби убагында тѳлѳбѳй койсоӊуз, кѳрсѳтүлгѳн суммага күн сайын пеня ѳсѳт, бул да болсо сиздин казынаӊыздын топтолушуна тескери таасирин тийгизбей койбойт.

8. Эмгек. Столуӊуздун буту сынса, суу түтүгүӊүздѳн суу агып жатса, шымдын этегин кыскартууга туура келсе же дагы ушундай майда-чүйдѳ жумуштарды кылуу үчүн сѳзсүз эле мастерге кайрылуунун кажети жок, себеби алардын келип сизге кызмат кѳрсѳтүп кеткени эле аз эсептегенде 200 сомдон жогору. Бардыгын ѳз колуӊуз менен жасаганга аракет кылыӊыз. Билбесеӊиз жакындарыӊыздан сураштырыӊыз, интернеттен караӊыз. Заманбап жашоодо бардыгын ѳз колуӊуз менен чечүүгѳ болот. Акча болсо чѳнтѳгүӊүздѳ калат. ,

9. Дары. Эгер сыркоолоп, чүчкүрүп калсаӊыз сѳзсүз эле дары алып иче калбаӊыз. Бул биринчиден химикат болгондуктан бир жериӊизге даба болсо, бир жериӊизге зыян алып келет. Эгер ооруӊуз коркунучтуу болбосо, элдик медицина, табигый нерселер менен дарыланыӊыз. Мисалы састымоолоп калсаӊыз, сарымсак, пияз, койдун майы, лимон, бал сыяктуу үйдѳ бар каражаттарды колдонуӊуз. Мындай ыкма сиздин ден соолугуӊузга ѳтѳ пайдалуу жана чѳндѳгүӊүзгѳ зыян алып келбейт.

10. Карыз. Эч качан бирѳѳнѳн карыз албаӊыз. Бир-эки жолу карыз алып алсаӊыз, ѳнѳкѳткѳ айланып кичине эле кыйнала турган болсоӊуз карыз сурап кѳнүп аласыз. Карыз болуу бул үй-бүлѳлүк казынанын оозун жабат. Акча келчү булактарды токтотуп коёт. Андыктан карыз албастан ар дайым аракет кылып, үнѳмдѳп, жеткирип иш алып барганга аракет кылганыӊыз оӊ. Ал тургай «карыз» деген сѳздү да пайдаланбооӊуз зарыл.

Даярдаган: Анара Токтосунова

Бөлүшүңүз:

3 мысли о “Үй бүлѳлүк казынаны үнѳмдѳѳнүн 10 сыры

    • Шок.kg сказал:

      Биздин сайтка тынымсыз кирип, мыкты маалыматтар менен таанышсаныз болот. Сизге ырахмат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *