ЖАРДЫ ЖАШОО

Күндөрдүн биринде бир бай өз баласын айыл жашоосу менен тааныштырып, аз да болсо кедейлердин абалын көрсөтөйүн деп сапарга чыгат. Ата-бала чындап эле өтө кембагал жашаган үйдө бир нече күн түнөшөт.Үйгө кайтаар мезгилде атасы баласынан сапар жыктыбы деп сурайт.
-Сонун болду, атаке! – деп жооп берет жаш бала.
-Сен кедей – кембагал адамдар кандай жашоо кечирип жатканын көрдүңбү?
-Ооба!
-Анда айтчы, кандай тыянак чыгардың?
Анда зээндүү баласы:
-Менин байкоом төмөндөгүчө болду: бизде бир эле ит бар, ал эми буларда төртөө экен. Мышыктардын санын айтпай эле койоюн! Биздин бассейнибиз короонун жарымына чейин созулса,булардын өзөнүнүн арты көрүнбөйт экен. Биздин үйдө кымбат баалуу шам чырактар турган менен, булардын түнү чыккан жылдызына тең келбейт.Биздин үй чектелүү гана бир жерде, ал эми булардын талаалары биздикинен да кенен экен. Биз тамакты сатып алып жеген учурда,булар аны өстүрүп жешет экен. Бизди – коңгуроо, а буларды болсо күн менен короз ойготот экен.Биз табиятты көрүү үчүн зоопаркка акча берип жаткан учурда, булар ошол табият арасында жашап жатышат. Бизди дубалдар, ал эми буларды аалам коргоп тургандай.
Атасы эмне дээрин билбей калды.
Бирааздан соң баласы:
-Рахмат, атаке, чындыгында биз канчалык жарды жашагандыгыбызды көрсөтүп койдуңуз, – деп кошумчалады.

Болгонго шүгүр кылып жашайлы, анткени сиздин эле жашооңузду бирөө кыялданып жүргөндүр!

Которгон: Нуриет Абдулазиз

Бөлүшүңүз:

2 мысли о “ЖАРДЫ ЖАШОО

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *