МҮМҮКҮНЧҮЛҮК

«Мүмкүнчүлүк» деген сѳздү укканда кѳп учурда адам баласы, окуу жайга ѳтүү, жакшы маяналуу жумушка орношуу, үй алуу, чет мамлекетте эс алуу же окуу, мыкты күйѳѳгѳ турмушка чыгуу, жакшы аял алуу жана башка ушул сыяктуу кѳзгѳ кѳрүнгѳн мүмкүнчүлүктѳрдү гана эске алышат.

Бирок ушул мүмкүнчүлүктѳргѳ жол ача турчу «жакшы адам болуу» мүмкүнчүлүгүн эске алышпайт. Жараткан бизди жаратууда толгон-токой мүмкүнчүлүктѳр менен кошо жаратыптыр. Сиз мүмкүнчүлүктүрүңүздүн баарын пайдаланасызбы же жокпу?

 • Эртең менен күн чыга электе туруңуз, таңды тосуп таң менен келген ырыскыңызды алуу – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Эртең менен турганда жакындарыңыз менен биринчилерден болуп саламдашып, кутман таң каалоо  – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Жаныңыздагылардын маанайы сиздин маанайдан кѳз каранды, андыктан жылмайып жүрүү – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Элдик транспортто жүрсѳңүз орун бошотуп берүү– бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Таарынышкан адамыңыз бар болсо, биринчилерден болуп кечирим сурап, кечирип коюу – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Жаныңыздагылар ушак айтып жатса унчукпай коюу – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Бирѳѳ сизге кыйкырса «кечирип коюңуз» деп жылмайып коюу – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Баштыгын кѳтѳрѳ албай жатканга жардамдашуу – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Унаа айдап баратканда , башка айдоочуларга ачууланбастан жол бошотуп берүү – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Жѳѳ адамдар ѳтүүчү ѳтмѳктѳн ѳтүп жаткан адамдарды «бат баспайбы, уй, кой, мал» деп шаштырып ат коюуп, сѳгүнбѳй 10 секунд сабыр кылуу – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Колунда толгон баштыгы менен эшикти ача албай жатканга эшикти ачып берүү – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Жакындарыңыз сиздин колуңуздан келе турган жардамды сурап жартса  жардам берүү – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Акчасын тызылдап ары-бери чуркап майдалата албай жаткан бирѳѳнѳ жок дебестен майдаңыз бар болсо майдалап берүү – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Шашылбасаңыз кезекте турганда, улууларга кезегиңизди бошотуп берип коюу – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Бутуңузду басып же башка ынгайсыздык жаратса «кѳзүң барбы?» дебестен «эч нерсе болбойт» деп жылмайып коюу – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Чүчкүргѳн адамдга «акчүч» дебестен, «ден соолукта болуңуз» деп ден соолугунун саламаттыгын тилѳѳ – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Бир күндѳ аз дегенде 10 жолу «ырахмат» деген сѳздү угууга аракет кылыңыз – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Кѳп сүйлѳбүй, кѳп угуңуз – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Муктаждыктын айынан жолдун жээгинде соода кылып отурган ата, апа карыялардан соода кылып турууу – бул  сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Жаңы иш баштап жаткан тааныштарыңыз болсо «эч нерсе болбойсуң, «по свойски», түшүрүп бер» деп бекер алганга шашпастан, ишин колдоп керек болсо кѳбүрѳѳк соода кылганга аракет кылыңыз – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!
 • Жарды үй бүлѳнү кѳрсѳңүз жеп жаткан эки наныңыздын бирин, эки тонуңуздун бирин бериңиз – бул сиз үчүн МҮМҮКҮНЧҮЛҮК!

 

Анара Токтосунова

Асыл ойлор

Канткенде адам уулу адам болот? Ч. Айтматов

Ал мүмкүнчүлүктѳрдү пайдаланып мүмкүнчүлүктѳрдү кармап калды. Бернард Шоу.

Акылдуу адам мүмкүнчүлүктѳрдү тапкандан кѳрѳ, түзѳт. Фрэнсис Бэкон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлүшүңүз:

4 мысли о “МҮМҮКҮНЧҮЛҮК

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *