Тайм-менеджмент же убакытты туура  бѳлүштүрүү

 

 1. Сизге эмне керек аныктаңыз! Кѳпчүлүк учурда жашообузга эмне керек, керек эмес экенин аныктап албай эле кээ бир иштин аркасынан илең-салаң болуп жүрѳ беребиз.  Андыктан сизге эмне керек экендигин так аныктап, каалоолоруңуздун тизмегин түзүңүз. Сизге кереги жана пайдасы жок ишти биратоло жашооңуздан да, оюуңуздан да чыгарып салыңыз.
 2. Каалоолоруңузга жараша план түзүңүз! Эч качан эмне кылаарыңызды кагаз бетине түшүрүп, пландамайынча күнүңүздү баштабаңыз. Аткара турчу иштериңизди ѳтѳ маанилүү жана ѳтѳ деле маанилүү эмес деп экиге бѳлүп алыңыз. Колуңуздан келишинче  маанилүү иштерди түшкѳ чейин бүтүрүңүз.
 3. Кызматташыңыз! Команда түзүңүз! Пландалган иштин ичинен кайсынысын сиздин катышыңыз жок деле ишке ашырса болот? Аныктап туруп, сиздин ордуңузга аткара турчу адамды таап, дайындаңыз. Акырындык менен ѳзүңүзгѳ сиз үчүн жасай турган команда түзүңүз.
 4. Интернеттен алыс болуңуз! Интернетти муктаждык пайда болгондо гана пайдаланганды үйрѳнүңүз. Сизге жазылган жана сиз жазылган пайдасыз, сизди алаксыта турчу баракчалардан чыгып, кулпулап салыңыз. Азгырылбайм деп ѳзүңүзгѳ сѳз бериңиз.
 5. Жумушту ѳз учурунда бүтүрүңүз! Эч качан пландалган жумушту себеби жок кийинки күнгѳ калтырбаңыз. Бир саатта бүтчү жумуш, кийинки күнү эки саатка айланаарын эсиңизден чыгарбаңыз!
 6. Ирээттүү болуңуз! Үйүңүздѳгү баардык керексиз буюмдардын ээсин таап бериңиз. Бир-эки жылдын ичинде кийилбеген кийим же колдонулбаган  кээ бир буюм, кийинки жылдары деле пайдаланылбайт. Аны үйүңүздү ирээттеген сайын чачып, жыйнап убакытыңызды жѳн гана кетиресиз.
 7. Такси жана жеткирип берүү кызматтарын пайдаланыңыз! Алып келүү, жеткирип берүү сыяктуу иштерди, заманбап ишеничтүү кызматтардын түрүн пайдаланып, убактыңызды үнѳмдѳңүз.
 8. Электрондук кызматтарды ѳздѳштүрүңүз! Атайын түзүлгѳн программаларды уюлдук телефонуңузга жүктѳп алуу менен коммуналдык, ж.б. кызматтарды үйдѳн чыкпай туруп тѳлѳгѳндү үйрѳнүңүз. Ошондой эле, күнүңүздү электрондук күндѳлүккѳ да пландасаңыз болот. Жакшы жери, эскертүүсүнѳ коюп койсоңуз, ар бир ишти сиздин эсиңизге салып турат. Аудио китептерди угуңуз.
 9. Пайдасыз жолугушуулардан качыңыз! Сизге арманын айтып же ушакташкысы келген негатив ой жүгүрткѳн адамдан жана аны менен болгон пайдасыз жолугушуудан качыңыз.
 10. Тажырыйбалуу адамдар менен алака түзүңүз! Кээ бир нерсени  кайра жасоо, кайра сатып алуу, кайра чакыруу, баруу, узакка жасоо деген нерселер болбоо үчүн ѳз ишин мыкты билгендер менен иш алып барыңыз.
 11. Бош убакытты да пайдалуу ѳткѳрүңүз! Күтүү, тыныгуу учурлары боло калганда ата-эне, бир тууган, досторуңуз менен болгон сүйлѳшүүлѳрдү бүтүрүп алыңыз.
 12. Эс алыңыз! Чарчаган маалда эс алыңыз, эс алганды да үйрѳнүңүз. Чарчоо абалында жасалган иштин жыйынтыгы сиз күткѳндѳй болбой калат. Ар дайым бир маалда жатып, бир маалда ойгонуңуз. Мисалы 6:00-22:00. Ойгонгондо сергек болууңуз үчүн кѳнүгүү жасаганды унутпаңыз.

Даярдаган: Анара Токтосунова

Бөлүшүңүз:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *