Кантип туура жашаш керек?

 1. Каалоолоруңузду түшүнүү.

Туура жашоо үчүн, алгач сиз ѳзүңүздүн каалоолоруңузду аныктап алууңуз шарт. Жашооңузда эмнени ѳзгѳрткүңүз жана байкап кѳргүңүз келет? Алардын мѳѳнѳттѳрүн жазыңыз. Коюлган план менен иш алып барыңыз.

 1. Жакпаган нерседен баш тартуу.

Жакпаган жумушка, илең-салаң мамилеге, ички кыжалаттанууга туура жашоо образында орун жок. Адам энергиясын жакпаган нерселерге коротуу менен туура, бактылуу жашоого умтула албайт.

 1. Жаман адаттардан арылуу.

Жаман адаттан арылууга жаман мүнѳздѳн арылуу эле эмес, пайдасыз азык-түлүктү сатып алуу, азыктануу да кирет. Эмнени зыян, туура эмес деп таанысаңыз, аларга жолобой койгонго аракет кылыңыз.

 1. Айланаңызды тазалоо.

Адамдар үйүндѳ кѳптѳгѳн керексиз буюмдарды сакташат. Сиз алардын бири болбоңуз. «Балким керек болуп калса» дегенди унутуңуз да, колдонулбаган буюмдарыңызды ээлерин таап бериңиз. Үйдѳ колдонулбаган эски нерсе болсо, эч качан анын ордун жаңы нерсе толуктабайт.

 1. «Эл эмне дейт?» же болбосо башкалардын ой пикиринен бошонуу.

Башкалардын ой-пикири сиздин эркин тандооңуздан ажыратат, чектейт. Башкалардын жашоосу менен жашоого мажбурлайт. Бирѳѳлѳрдүн ой-пикирине кѳз карандылык сизди ар дайым ырахатсыз нерселер менен алектенүүгѳ, пайдаланууга алып келет. Андыктан ѳзүңүздү жана тандооңузду сүйүңүз. Эсиңизден чыгарбаңыз сиз ѳзүңүз үчүн гана жашайсыз.

 1. Спорт менен машыгуу.

Спорттун ар кандай түрү менен машыгыңыз. Дени сак, сергек жашоо спорт менен ишке ашат. Машыгуу залдарына бара албасаңыз, жок дегенде жѳѳ басыңыз, лифти унутуңуз. Жумушуңузга велосипед менен барыңыз. Кыскасы кѳп кыймылда болууга аракет кылыңыз.

 1. Активдүү, маданияттуу, таанып билүү, үйрѳнүү менен эс алуу.

Эс алуу сизге жагымдуу эмоцияларды, ѳсүп ѳнүгүүгѳ идеяларды, энергияларды, үйрѳнүүлѳрдү тартуулайт. Андыктан киного, музейге, театрга, кечелерге, табият койнундагы эс алууларга барып туруңуз.  Туура жашоо – демек, ар күнүбүзгѳ кубануу дегенди түшүндүрѳт.

 1. Максатка жетүү.

Сизди тынч жаткырбай турган максат коюуңуз. Балким максатыңызга ондогон майда жолдор менен жетесиз. Эң башкысы ар бирин кадам-кадам менен аткаруу менен максатыңызга жетип, жемишин кѳрѳсүз. Негизгиси, ѳзүңүзгѳ болгон ишенимди жоготпоңуз.

 1. Окуу.

Китеп окуңуз. Жок дегенде жумушка бараткан жолуңузда аудио китептерди угуңуз. Ѳзүңүздү мажбурлоонун кажети жок. Болгону ѳзүңүзгѳ жаккан жанрдан тандап алсаңыз, акырындык менен башка жанрдагы китептерди окууңузга болгон сүйүүңүз пайда болот. Китеп окуу – сѳз байлыгыңызды кѳбѳйтѳт, адамдар менен болгон мамилеңизди жѳнгѳ салат. Туура жашоо, туура ойлонууга кѳмѳкчү болот.

 1. Күндѳлүк жазуу жана анализ жүргүзүү.

Күндѳлүк – адамдын эң жакын досу. Жашоодогу болуп жаткан нерселерди жазуу, убакыттын ѳтүшү менен ага кайрылып окуу, анализ жүргүзүү, бүгүнкү күнгѳ салыштырып кѳрүү  сиздин кийинки күндѳрдү туура пландооңузга, туура жашооңузга шарт түзѳт.

 1. Акча топтоо.

Ар бир айда кирешеңиздин бир канча бѳлүгүн (мисалы 10%ын) акча сактоо кутучаңызга салып туруңуз. Сиз эс алуу ѳргүүңүзгѳ чыкканда саякатооңузга, болбосо тиричилик буюмдарыңызды алмаштырууга, эч болбосо зарыл ишиңиз чыгып калса пайдаланасыз. Насыя алуунун ордуна бул эң жакшы мүмүкүнчүлүк.

 1. Саякатка чыгуу.

Мүмкүн болсо чет мамлекетке саякаттоо. Башка ѳлкѳнүн тарыхы, маданияты, салт-санаасы менен таанышуу сизге дүйнѳ таанымыңызды кеңейтип, жаңы ийгиликтериңиз үчүн жаңы идеяларды, стимулдарды тартуулайт. Саякат сѳзсүз кымбат-баалуу, алыс болуусу шарт деген деле чектѳѳ жок. Болгону ар түрдүүлүгү маанилүү.

 1. Айланаңызды кызыктуу нерселер менен курчоо.

Адаттан тышкары жаңы сүйүктүү иш (хобби) табыңыз. Жаңы иш сизди жаңы досторду күтүүңүзгѳ жардам берет. Дагы да болсо кулачыңыз жайылып, күнүңүздү адаттагыдан башкачараак кылып ѳткѳрүңүз. Ар дайым изденүүнүн үстүндѳ болуңуз. Бир күнүңүз бир күнгѳ окшобосун.

 1. Кайрымдуулук.

Эч нерсеге арзыбай турган жардамыңызды эч кимден аябаңыз. Кайрымдуу болуңуз. Жакшылык жасоо сиздин туура жашооңуздун эң негизги бѳлүгү.

 1. Учур чактын маанилүүлүгүн түшүнүү.

Кээ бир адамдар ѳткѳн чактагы каталары, аракеттери менен жашашат. Ал эми кээ бирлери келечекти кыялданып, кыялга сүңгүп жашашат. Бирок жашоо – бүгүнкү жана азыркы учур. Эң негизги маанилүүсү учур чак. Эгер аны колдон чыгарып ийсеңиз эстээрге ѳткѳн чак, кураарга келечегиңиз жок болуп калат.

Даярдаган: Анара Токтосунова

 

(Материал жакса, комментарийге ой-пикириңизди билдирип, дагы кандай темаларда пайдалуу кеңештерди күтѳсүздѳр жазып коюуңуздар)

Бөлүшүңүз:

4 мысли о “Кантип туура жашаш керек?

 1. Пингбэк: Минимализм - ийгиликке карай жол — Шок

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *