Эртең менен эрте туруунун жѳнѳкѳй 5 ыкмасы

Эң алгач канчада турушуңуз керектигин сѳз кылалы.  Канчада турушуңуз керек? Сѳзсүз түрдѳ жер бетине күн чыга электе туруу керек деп айтат элем. Эртең менен эрте туруу сизге сергектик гана тартуулабастан, Жараткандын күндүн чыгышы менен келген ырыскысына ээ болосуз. Андыктан ырыскыңыздан куру жалак калбайын десеңиз күндү тосуп алыңыз.

  1. План: Эртең менен эрте туруу үчүн сѳзсүз эле эрте жатууңуз шарт эмес. Болгону кечинде жатаар алдында эртеңкиге коюлган иш планыңыз болуусу зарыл. Ал планда күндү тосуп алуудан баштап, бир күн ичинде жасала турчу жумуштарыңыздын тизмеги саат, мүнѳттѳрүнѳ чейин ирээттүү бѳлүштүрүлүшү керек. Коюлган пландарыңыз жана максаттарыңыз сизди эртең менен тѳшѳктѳн секирип тургузгудай болсун. Ошондой болсо да саат 10-11 дин аралыгында уктаганга аракет кылыңыз.
  2. Ойготкуч: Эгер сиз ойготкучтун жардамы менен ойгонсоңуз, али ойгоно элек адамсыз деп коюшат. Бирок ошондой болсо да алгач ѳзүңүз ойготкучтун муктаждыгынан арылганча сѳзсүз ойготкуч жардамга келет. “Ойготкуч ойготуп баштаганда улам “кийин” деген баскычын басып, убакытты ѳткѳрүү адатымды таштайм” деп ѳзүңүзгѳ сѳз бериңиз. Ойготкучтун үнүн чоңойтуп сизден алыс жайгашкан, мүмкүн болсо сиздин боюңуздан бийик, бирок колуңуз жете турчу текчеге койсоңуз да жакшы болот. Тѳшѳктѳн туруп барып, колуңузду ѳйдѳ кѳтѳрүп ойготкучтун үнүн басуу сизди ойгонушуңузга түрткү берет.
  3. Суу ичиңиз. Ойготкучуңуздун жанына капкагын жаап идишке суу куюп коюңуз. Ал сууну жакшы тилек айтып, уйкудан ойгонгонуңузга, күндү аман-эсен тосуп алып жатканыңызга Жаратканга ыраазычылык билдирип, бүгүнкү күн сиз үчүн эң ийгиликтүү күн болот экенин кайталап туруп сууну ичиңиз. Адам баласы күн сайын ѳзүн витаминдер менен азыктандырып туруусу зарыл, андыктан суунун жанына ачкарын ичиле турчу иммунитетиңизди чыңдоочу витаминдерден да коюп коюуңуз. Бул менин ѳзүмдүн практикаман.
  4. Муздак суу менен жууну: Ойготкучтун үнүн басып коюп, дароо денеңизди салкын суу менен чайкаңыз дегенден алысмын. Себеби муну жасабай коюшуңуз да мүмкүн. Андыктан муздак суу менен колу, бетиңизди жууп, тишиңизди тазалоо жетишээрлик.
  5. Шык, дем. Күнүңүздү колуңуздан келишинче иш планыңыздын алкагында жемиштүү ѳткѳргѳнгѳ аракет кылыңыз. Ар бир күн мурунку күндѳрдѳн жакшыраак, ѳзгѳчѳрѳѳк ѳткүдѳй болсун. Бүгүнкү ийгиликтүү күнүңүз сиздин эртеңки сергек ойгонушуңузга чоң дем, күч берет.

 

Даярдаган: Анара Токтосунова

 

 

(Сайтка таандык материалдарды уруксаатсыз кѳчүрүп алууга тыюу салынат.)

Бөлүшүңүз:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *