Толук айымдар туура кийинүүдѳ эмнелерди эске алуусу керек?


Түсү:

• Кочкул түстѳгү кийимдер толук айымдардын толуктугун жашырууга жардам берет.
• Чарала жана чоң сүрѳттѳрү бар кийимди кийүүдѳн алыс болуңуз.
• Сызыктары туурасынан кийимдер сизди ого бетер толук кѳрсѳтѳт, андыктан сызыктары тигинен болгон кийим сиздин эң мыкты тандооңуз.

Кездемеси:

• Кийим тандоодо тыкыс токулган кийим сиздин толуктугуңузду жашырууга жардам берет.
• Эч качан үлбүрѳгүн кездемеден кийим кийбеңиз, сизди дагы да толук кѳрсѳтүп коет.

Фасону:

• Жай мезгили болсо да, сизге булчуңуңузду кѳрсѳткѳн колу жок кийим сунушталбайт.
• Кийим сатып алууда же тиктирүүдѳ ийинине кѳңүл бѳлүңүз, ийини чоң кийим сизди ого бетер чоң кѳрсѳтѳт. Ийини сиздин ѳлчѳмдѳн бир ѳлчѳмгѳ кичирээк, ичкерээк болсо сизди арык кѳрсѳтѳт.
• Эч качан денеңизге тар же тескерисинче чоң кийимди кийбеңиз. Ар дайым ѳзүңүздүн ѳлчѳмдѳгү кийимди кийиңиз.
• Сыртыңыздан ар дайым чыптама кийип алсаңыз болот, ачык түстѳ болсо да боло берет. Чыптама сиздин денеңиздеги кемчиликтерди жаап калат.
• Толук айымдарга кѳбүнчѳ тегерек жака жакшы жарашат.Тегерек жаканы чакан жоолук салынуу менен толуктап алсаңыз, кѳркүңүзгѳ чыгып каласыз.
• Алкымга чейин жапкан тик жакалар сизге сунушталбайт. Себеби моюнуңуз кыска кѳрүнүп калат.
• Лосина, леггинсы кийүүгѳ болбойт. Канчалык бутуңуз түз болсо да, бул эки кийим сиз үчүн жарашыксыз.
• Кыска юбка, кыска кѳйнѳктѳрдү кийсеңиз тѳрт бурчтук кѳрүнүп каласыз, андыктан тизеден ылдый кийиңиз.
• Шиш така сиздин толуктугуңузду даана кѳрсѳтүп коет андыктан, жоон такалуу бут кийимдер сунушталат. Бирѳк ѳтѳ бийик бут ынгайсыздык гана жаратпастан бутуңузга жарашыгы да анча эмес. Ошондуктан бийик бут кийимден алыс эле болгонуңуз жакшы.

Аксессуарлары:
• Тагынгычтарды, аксессуарларды тандоого келгенде, кѳлѳмүңүзгѳ жараша тандаңыз. Себеби толук айымдар үчүн кичинекей сѳйкѳ, шакек, сумка жарашпайт.
• Аксессуарларыңыз ачык түстѳ болсо боло берет.

Даярдаган: Анара Токтосунова

Бөлүшүңүз:

Одна мысль о “Толук айымдар туура кийинүүдѳ эмнелерди эске алуусу керек?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *