Минимализм – ийгиликке карай жол

Минимализм – адамдарга жашоосундагы эң маанилүү нерселерди үйрѳтүүчү жашоо үлгүсү. Минимализм бул чектѳѳ эмес, болгону акыл-эс менен жашоо. Маанисиз менен маанилүү, керек, керек эмести ажыратып билүү. Минимализм – аз эмес, кѳп эмес, жетишээрлик. Минималистердин ѳзгѳчѳлүгү – бакытты нерседен эмес, жашоодон издешет.

Минимализм сизге эмне берет?
• Үйүңүздѳгү жана мээңиздеги ирээттүүлүктү.
• Финансылык кѳз карандысыздыкты.
• Ѳзүң жана сүйүктүү ишиң үчүн кѳп убакыт.
• Кѳп энергия жана күч кубат.
• Ырахат.
• Эркиндик.
• Тынчтык.
• Тактык.
• Ден соолук.
• Ишенимдүү тандоо.
• Туура кадам таштоо.
• Сапаттуу жашоо.

Ойдун, ички дүйнѳнүн минимализми: Аткарылбашына кѳзүңүз жеткен, аркы-терки кээ бир ойлорго, пландарга мээңизде орун бербеңиз. Оюңузду жыйынтыктап, ѳзүңүздүн так, эмне кааларыңызды аныктап алыңыз.  Тааныган, тааныбаган бирѳѳлѳрдүн жеке жашоосуна кийлигишип, алар  жѳнүндѳ жакшы-жаман ойлорго убактыңызды коротпоңуз. Сиз ѳзүңүздүн гана жашоонун башкаруучусусуз. Мээңиз дайыма маанилүү гана нерселер менен алек болсун!

Ашык буюмдан арылуу минимализми: Керексиз же ансыз жагдайдан чыгууга мүмкүн болгон баардык нерседен арылууңуз шарт. Алар: үй буюмдары, документтер, квитанция, кийим-кече, дары-дармек, косметика, ар кандай кутуча, бѳтѳлкѳ, бошоп калган желим, калай идиштер, аксессуарлар. Ыргытчусун ыргытып, берчүсүн бериңиз. Эгер бул кадамды жасасаңыз, сиз жыйынтыгында буюм-тайым, кийим-кече сатып алууда ар дайым туура кадам, акыл-эс менен сатып алууларды жүргүзүп, санына эмес сапаттуулугуна кѳңүл бѳлүп каласыз.

Технология жана интернет айдыңындагы минимализм: Эң алгач интернетти, тармактык түйүндѳрдү эмнеге пайдаланып жүрѳсүз? Ушул суроого так жооп берип алыңыз. Интернетке болгон муктаждыгыңызга анализ жүргүзүңүз. Муктаждык болбосо баардык тармактык түйүндѳрүнѳ катталууну токтотуңуз. Катталуу болгон болсоңуз, зарылчылыгын салыштырып кѳрүп бир ашып кетсе эки түйүндү гана тандаңыз. Зарылчылыгы болбосо катталуучуларыңыздын да, катталгандарыңыздын да санын минимумга алып келиңиз. Жарым саат, бир сааттап кулак ысыганча сүйлѳшүүлѳрдү, жѳнү жок телефон чукулаганды, телевизордун алдында керексиз маалыматты тиктегенди токтотуңуз. Алып жаткан маалымат сизге эмнеге керек экендигин аңдап түшүнүүнү адатка айландырыңыз.

Чѳйрѳ минимализми: Маанисиз жолугуушуулардын кереги жок. Жүрѳгүңүзгѳ жакын эмес чѳйрѳлѳрдѳ жѳн эле убакыт коротуп жүрѳ бербеңиз. Илең-салаң болгон мамилелерди да жыйыштырып, жан дүйнѳңүзгѳ жаккан жана тынчтык алып келе турган гана чѳйрѳнү тандап, алар менен болгон мамилени бекемдеңиз.

Убакыт минимализми: Убакыт минимализмине келе турган болсок, буга тайм-менеджментти жакшы ѳздѳштүрүү жетиштүү. Керектүү гана нерселерди колдонуу, аз акча коротууга алып келсе, аз акча коротуу аз иштѳѳгѳ алып келет. Демек, ѳзүңүздү ѳнүктүрүүгѳ, сүйүктүү ишиңиз менен алектенүүгѳ, акыл-эс менен иш алып барууга, ойлонуу үчүн кенен убакыт табылат.

Даярдаган: Анара Токтосунова

Чубак ажы Жалилов: “Минимализм – бул мусулмандын жашоо үлгүсү”

 

Тайм-менеджмент же убакытты туура  бѳлүштүрүү

Кантип туура жашаш керек?

Бөлүшүңүз:

Одна мысль о “Минимализм – ийгиликке карай жол

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *